Hizmetlerimiz

Portfolyo Kategorileri
Portfolyo Kategorileri

Hizmetlerimiz

Tasdik

a-) Tam Tasdik Hizmetlerimiz;
• Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı kapsamında denetimi, devamı →

Denetim

Denetim Hizmeti;
•İç kontrol sistemleri kurulması,
•İç denetim departmanlarının kurulması, devamı →

Vergi Müşavirliği

Vergi Müşavirliği;
Müşavirliğimiz, Kurumlar Vergisi,
Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, devamı →

Raporlama

Raporlama Hizmetleri;
•Her türlü finansal raporlama,
yönetim raporları, bütçeleme, devamı →

İç Kontrol

İç kontrol hizmetleri;
•Risk denetimi yaparak risklerin kontrol altına alınması,
•İşletme varlıklarının devamı →

Muhasebe Denetimi

Denetim hizmetleri;
•Muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu’ na devamı →

KDV İadesi

Kdv iadesi hizmetlerimiz;
•Katma Değer Vergisi iadesi konusundaki danışmanlık hizmetleri, birimde görevli devamı →