Tasdik

Portfolyo Kategorileri
Portfolyo Kategorileri
a-) Tam Tasdik Hizmetlerimiz; 
 • Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı kapsamında denetimi,
 • Tespit edilen eksiklerin ve hataların giderilmesi,
 • Beyanların mevzuata uygunluğunun kontrolü yapılıp tasdik edilmesi,
 • Tam tasdik raporunun düzenlenmesi,
 • Denetim sonuçlarıyla ilgili yönetime rapor sunulması.
b-) Diğer Tasdik Hizmetleri: 
 • KDV iadesi ve mahsup işlemleri,
 • Sermayenin ödendiğinin tespiti,
 • 3568 Sayılı yasa ve Vergi Usul Kanunu gereğince tasdik kapsamına alınan ve/veya alınacak diğer işlemler,
 • AR-GE Harcamaları Değerlendirme Raporu,
 • SSK’ dan ilişiksizlik belgesi alımına ilişkin tespit raporu,
 • Zor durum hali tespit raporu.