Denetim

Portfolyo Kategorileri
Portfolyo Kategorileri
Denetim Hizmeti;
  • İç kontrol sistemleri kurulması, 
  • İç denetim departmanlarının kurulması,
  • İç denetim hizmetlerinin tarafımızca yapılması,
  • Özel amaçlı denetimler yapılması,
  • Kurumsal finansmanı destekleyici hizmetler sunumu,
  • Revizyon çalışmaları yapılması,
  • Öz kaynak değerleme denetimi ve raporlarının hazırlanması.