Vergi Müşavirliği

Portfolyo Kategorileri
Portfolyo Kategorileri
Vergi Müşavirliği;

Müşavirliğimiz,  Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, SSK, ÖTV, diğer vergiler ile ilgili işlem ve beyanların yasalar çerçevesinde doğru olarak hazırlanıp ödenmesi konusunda sizlere yardımcı olur.

Müşavirlik hizmetleri
  • Şirketler muhasebesi sisteminin kurulması ve uygulaması,
  • Genele muhasebe sistemlerinin kurulması ve uygulaması,
  • Vergi yasalarına göre, şirketlerin yasal kayıtlarının uygunluk denetiminin yapılması,
  • Bilançoların mali açıdan denetimi, sunum şeklinin tayini,
  • Yıllık beyannamelerin kontrolü ve düzenlenmesi.
Muhasebe ile ilgili müşavirlik hizmetleri
  • Genel Muhasebe,  Maliyet Muhasebesi sistemlerinin kurulması, ilgili departmanların organizasyonunun yapılması,
  • Dönemsel kapanış kayıtlarının kontrolü.