İç Kontrol

Portfolyo Kategorileri
Portfolyo Kategorileri
İç kontrol hizmetleri;
  • Risk denetimi yaparak risklerin kontrol altına alınması,
  • İşletme varlıklarının korunması,
  • Kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak,
  • Şirketin hedeflerine ulaşabilmesi yolunda uygun yapılanma yapılmasının sağlanması,
  • Finansal raporların güvenilirliğinin sağlanması,
  • Yasal mevzuata uygunluğun sağlanması.
Hizmetlerimiz:
  • Etkin iç kontrol prosedürlerinin hazırlanması
  • Mevcut olan iç kontrol sistemlerinin kontrolü, eksikliklerin giderilmesi, revize edilmesi,
  • İç kontrol sistemiyle ilgili birimlere gerekli eğitimlerin verilmesi,
  • İç kontrol sisteminin kurulması, işleyişi, sonuçları konularında yönetime rapor sunulması.