Muhasebe Denetimi

Portfolyo Kategorileri
Portfolyo Kategorileri
Denetim hizmetleri;
  • Muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu’ na uygunluğunun sağlanması, 
  • Vergi Beyanlarının kontrolü,
  • İç ve resmi muhasebe departmanlarının muhasebe kayıtlarının kontrolü,
  • Yolsuzluk denetimi.