KDV İadesi

Portfolyo Kategorileri
Portfolyo Kategorileri
KDV iadesi hizmetlerimiz;
  • Katma Değer Vergisi iadesi konusundaki danışmanlık hizmetleri, birimde görevli Yeminli Mali Müşavir, SMMM, uzman ve denetim elemanları ile büyük bir titizlik içerisinde yerine getirilmektedir.
  • KDV iadesi çalışmaları kapsamında yer alan, şirketlere iadesi gereken KDV’ nin tespiti, alt incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda tanzim edilen Yeminli Mali Müşavirlik raporları ile nakit iadenin alınması, bu iadeler istinaden Vergi Dairelerine verilen teminatların çözülmesinin sağlanması,
  • Katma Değer Verginin iadesi süresince, vergi idaresinin öngördüğü ve Mevzuata uygunluk çerçevesinde düzenlenmekte ve KDV iadelerinin en kısa sürede gerçekleşmesini sağlamak.