KESİN MİZAN BİLDİRİMİ VERME ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2011 Sirküler | gönderen

19.01.2011 Tarih ve 27820 nolu Resmi Gazetede yayınlanan 403 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

Bilanço esasına tabi mükelleflere, 2010 yılı ve takip eden dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu getirilmiştir. 

 - Bildirimi, Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda  vermek zorundadırlar.

- Elektronik ortamda gönderilecek kesin mizanların bu Tebliğ ekinde yer alan “Kesin Mizan Bildirim Formatı“na  uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

-Bildirimlerin elektronik ortamda verilmesinde, bildirimlerin verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması şarttır.

-    Vergi daireleri kağıt ortamında verilen (elden veya posta ile) bildirimleri hiçbir şekilde kabul etmeyecektir.

            – Bildirimin Dönemi ve Verilme Zamanı:

      Bildirim verme yükümlülüğü getirilen gelir vergisi mükellefleri bildirimlerini 1 Mart -31 Mart tarihleri arasında, kurumlar vergisi mükellefleri ise bildirimlerini 1 Nisan – 30 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda vereceklerdir.

- Bildirimlerini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında V.U.K’nun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.      

- Bu tebliğin yayımlanması ile birlikte bilanço esasına tabi gelir vergisi mükelleflerinin gelir vergisi beyannamesi ekinde yer alan “Performans Derecelendirme Bildirimi” ve kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan “Mali Bilgiler” bölümleri beyanname ekinden çıkartılmıştır.

Saygılarımla…

Yazar Hakkında

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>