Sirküler

2010 YILINA AİT YENİDEN DEĞERLEME ORANININ % 7,7 OLDUĞUNU AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2010 Sirküler | gönderen

401 Sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 2010 yılı Yeniden Değerleme oranının % 7,7 olduğu yayınlanmıştır. Bu oran hem 2010 yılı için, hem de 2010 yılı son geçici vergi döneminde kullanılacaktır. Saygılarımla,

devamı →

30.EYLÜL.2010 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERDE DİKKATE ALINACAK DÖVİZ KURLARI

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2010 Sirküler | gönderen

Yabancı para ve yabancı para cinsinden alacak ve borçların 2010 yılı üçüncü geçici vergi döneminde (01.01.2010 – 30.09.2010) yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları aşağıdaki gibidir. 2010 Yılı 3. geçici vergi dönemindeki değerlemelerinde bu kurlar dikkate alınacaktır. .  DÖVİZİN CİNSİ      DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI 1,4512 1,4582 1,4502 1 EURO 1,9754 1,9849..

devamı →

30.06.2010 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEMELERDE KULLANILACAK DÖVİZ KURLARI

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2010 Sirküler | gönderen

2010 yılı 2. geçici vergi dönemindeki (01.01.2010 – 30.06.2010) Yabancı para ve yabancı para cinsinden alacak ve borçların değerlemelerinde dikkate alınacak  kurlar…  DÖVİZİN CİNSİ      DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI 1,5747 1,5823 1,5736 1 EURO 1,9217 1,9310 1,9204   Saygılarımla,

devamı →

YURT DIŞI SEYAHAT HARCIRAHLARININ VERGİDEN İSTİSNA GÜNDELİK TUTARLARI 01.OCAK.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2010 Sirküler | gönderen

 05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı Resmi Gazete’de  Yurt dışı Gündeliklerine Dair Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.  Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında 01.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olacak yurtdışına yapılacak seyahatlerde verilecek vergiden istisna harcırah gündelikleri tutarları açıklanmıştır.  Bu Bakanlar Kurulu Kararına göre oluşan  yurtdışına yapılacak seyahatlerde verilecek vergiden istisna harcırah gündelikleri tutarları, ücret aralıklarına göre aşağıdaki tablolarda..

devamı →

Hizmet Erbabına verilen yemeklerde istisna tutarı

Ekim 21, 2012 | kategoriler: 2011 Sirküler | gönderen

HİZMET ERBABINA İŞYERİ VEYA İŞYERİNİN MÜŞTEMİLATI DIŞINDA KALAN YERLERDE YEMEK VERİLMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAATLERE İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI               Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2011 takvim yılında uygulanmak üzere 10,70 TL..

devamı →

31.12.2009 TARİHLİ DÖVİZ KURLARI, REESKONT ORANLARI, DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİ

Ekim 21, 2012 | kategoriler: 2010 Sirküler | gönderen

KONU BAŞLIKLARI:   31.12.2009 TARİHLİ DÖVİZ KURLARI, REESKONT ORANLARI, DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİ.     ***31.12.2009 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERDE KULLANILACAK DÖVİZ KURLARI   Yabancı para ve yabancı para cinsinden alacak ve borçların yıl sonu değerlemeleri ile son geçici vergi döneminde yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları aşağıdaki gibidir. 2009 yılı değerlemelerinde bu kurlar dikkate alınacaktır.  ..

devamı →

Yönetim Kurulunda Tüzel Kişi Temsilci

Ekim 19, 2012 | kategoriler: 2012 Sirküler | gönderen

Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulunda Tüzel kişi temsilcisi olarak bulunan üyelerin yerine yenilerinin seçilmesine ilişkin; GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İNTERNET SİTESİNDE, İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURUSU YAYINLANMIŞTIR. Yeni Türk Ticaret Kanunu 359′uncu maddesinin uygulanması ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ nce duyuru yayımlanmıştır. Söz konusu duyuru bu sirkülerimiz ekindedir…

devamı →