Sirküler

Yeni TTK’ ya Göre Görev Yenilenmesi

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2012 Sirküler | gönderen

Yeni Türk Ticaret Kanununun uygulama şekli hakkındaki 6103 sayılı kanunun 25 inci Maddesi gereği;                 01.07.2012 tarih itibariyle ve şu anda Anonim Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ile Limited Şirket Müdürleri süreleri bitinceye kadar görevlerine devam ederler.                 Ancak;                 Tüzel kişi temsilcileri olarak görev yapan yönetim kurulu üyeleri veya Limited Şirket müdürleri 2012/Eylül ayı sonuna..

devamı →

Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Tebliği ve Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Yönetmeliğine İlişkin Bilgi

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2012 Sirküler | gönderen

28.Ağustos.2012 tarih, 28395 sayılı Resmi Gazetede, 29.Ağustos.2012 tarih, 28396 sayılı Resmi Gazetede; -          Halka açık olmayan Anonim Şirketlerin genel kurullarında “Birikimli oy”  kullanımına ilişkin esaslar hakkında tebliğ, -          Anonim şirketlerin genel kurullarında uygulanacak elektronik genel kurul sistemi hakkında tebliğ, -          Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket genel kurulları dışında Elektronik ortamda yapılacak kurullar hakkında tebliğ, -          Ticaret..

devamı →

2011 Yılı Hesap Dönemine Ait Defterlerin Kapanış Tasdiği 31.01.2012 Tarihine Kadar Yapılması Gerekmektedir

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2011 Sirküler | gönderen

        31.Aralık.2011 tarihi itibariyle sona erecek hesap döneminde tutulan (2011 hesap dönemine ait) defterlerin kapanış tasdiklerinin (halen yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre) 31.01.2012 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.        Özellikle ihtilaf halinde, mahkemelerde delil teşkil edebilmesi için, ticari defterlerin kapanış tasdikleri önem arz etmektedir. Saygılarımla…

devamı →

2011/II. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2011 Sirküler | gönderen

Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 ve Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69 ile ilgili olarak, 2011 Yılı İkinci Geçici vergi döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı % 5,65 olarak yayınlanmıştır. Saygılarımla…

devamı →

6111 SAYILI KANUNDA YER ALAN BAZI BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2011 Sirküler | gönderen

            6111 Sayılı Kanunun (Bazı Alacakların yeniden yapılandırılması hakkındaki Kanun) İkinci, üçüncü ve dördüncü kısımlarında yer alan başvuru süreleri ile  (Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemeler hariç) ilk taksit ödeme süreleri, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı ile 6111 sayılı kanunun; 2. Maddesinde düzenlenen kesinleşmiş vergi alacakları, 3. Maddesinde düzenlenen..

devamı →

2011/1. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2011 Sirküler | gönderen

2011 / I. geçici vergi döneminde uygulanacak olan yeniden değerleme oranı % 2,34 olarak yayınlanmıştır. Saygılarımla…

devamı →

VERGİ LEVHASI ASMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2011 Sirküler | gönderen

6111 Sayılı  Kanunun Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin hükümlerin düzenlendiği Birinci bölümün  82’nci maddesine göre Vergi Usul Kanununun 5’nci maddesindeki;                             ‘levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görülecek şekilde asmak zorundadırlar.’ İfadesi,                 ‘Levhayı almak zorundadırlar’ Şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikle, Vergi Levhası alma zorunluluğu devam etmektedir, yalnız artık Vergi..

devamı →

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ VERME ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2011 Sirküler | gönderen

19.01.2011 Tarih ve 27820 nolu Resmi Gazetede yayınlanan 403 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Bilanço esasına tabi mükelleflere, 2010 yılı ve takip eden dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu getirilmiştir.   - Bildirimi, Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda  vermek zorundadırlar. -..

devamı →

31.12.2010 Tarihi İtibariyle Uygulanacak Efektif ve Döviz Kurları

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2011 Sirküler | gönderen

31.12.2010 Tarihi itibariyle uygulanacak efektif ve döviz kurları: Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2010 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir. (20.01.2011 Tarih ve 27821 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.) Yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2010 yılı..

devamı →

2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İLK TAKSİTİ

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2011 Sirküler | gönderen

Yılın  Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2011 yılına ilişkin 1. taksitinin ödeme süresi  31.01.2011 Pazartesi günü sona erecektir. Saygılarımla,

devamı →