2015 Sirküler

E-DEFTER KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Temmuz 14, 2015 | kategoriler: 2015 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Elektronik Defter Tutma Ve Elektronik Fatura (e-fatura) Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflerin Kapsamının Genişletilmesi Ve İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır.: Elektronik Defter Tutma Ve Elektronik Fatura (e-fatura) Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflerin Kapsamının Genişletilmesi Ve İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. Yayınlanan..

devamı →

2015/2. DÖNEM DÖVİZ KURLARI

Temmuz 14, 2015 | kategoriler: 2015 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Konu: 2015 / 2. Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları. Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde;  Geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan  Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır. Buna göre, 2015 / 2. geçici vergi döneminin kapandığı tarih olan 30.06.2015 tarihi itibariyle dikkate alınacak  Merkez Bankası Döviz Kurları aşağıda..

devamı →

NAKDİ SERMAYE ARTIŞLARINDA İSTİSNA ORANI

Temmuz 14, 2015 | kategoriler: 2015 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Nakdi Sermaye Artışları İle İlgili olarak İstisna Oranı Uygulamasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır. Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesine eklenen bent ile ; “Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi..

devamı →