2014 Sirküler

Reeskont ve Avans İşlemleri Faiz Oranı Belirlendi

Aralık 29, 2014 | kategoriler: 2014 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

14.12.2014 tarih ve 29205 sayılı Resmi Gazetede T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen Reeskont ve avans işlemlerine ilişkin faiz oranlarının belirlendiği tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğ ile; vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10,50 olarak tespit edilmiştir. Saygılarımla…..

devamı →

Gelir İdaresi Başkanlığınca e-defter Uygulaması Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır

Aralık 29, 2014 | kategoriler: 2014 Sirküler, Haberler, Sirküler | gönderen

Kamuoyunda; e-defter uygulamasına geçiş süresinin erteleneceği beklentilerine ilişkin olarak alınan duyumlar üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıdaki duyuru metni yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 242 inci maddesinin ikinci fıkra hükmü uyarınca e-deftere geçmek zorunda olan mükelleflerimizin belirlenmesine ilişkin olarak 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 14.12.2012 tarih ve 28497..

devamı →

2015 Yılı Ticari Defterlerin Tasdik İşlemleri

Aralık 29, 2014 | kategoriler: 2014 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

2015 YILI TASDİK ETTİRİLECEK TİCARİ DEFTERLER   Bilindiği üzere: Ticari defterlerin ne zaman ve ne şekilde tasdik edileceği, – Vergi Usul Kanunu ve – Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. VUK Md. 182, 193 ve 210’uncu maddelerine göre; a)Bilanço esasına göre tutulması zorunlu defterler 1) Yevmiye Defteri 2) Defteri Kebir 3) Envanter Defteri b)İşletme Hesabı esasına göre..

devamı →

2014 Takvim Yılı 3. Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları

Kasım 17, 2014 | kategoriler: 2014 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’ de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır. 2014 Takvim yılı üçüncü geçici vergi döneminin kapandığı tarih olan 30.09.2014 tarihi itibariyle dikkate alınacak Merkez Bankası Döviz Kurları aşağıda belirtilmiş olup değerlemelerde bu kurların kullanılması gerekmektedir.   DÖVİZ EFEKTİF ALIŞ..

devamı →

2014 Takvim Yılı 2. Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları

Temmuz 10, 2014 | kategoriler: 2014 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

217 Seri No’lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre, Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır. Buna duruma göre, 2014 yılı ikinci geçici vergi döneminin kapandığı tarih olan 30.06.2014 tarihi itibariyle dikkate alınacak T.C. Merkez Bankası..

devamı →

Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı

Haziran 17, 2014 | kategoriler: 2014 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; Yevmiye defterinin kapanış onayının, hesap döneminin kapandığı altınca ayın sonuna kadar yapılması gerekmektedir. 2013 yılına ilişkin yevmiye defteri kapanış tasdikinin, hesap dönemi takvim yılı olanlarda 30.06.2014 tarihine kadar (özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde ise hesap döneminin kapandığı ayı izleyen altıncı ayın sonuna kadar) yaptırılması gerekmektedir. Kanunda kapanış onayını..

devamı →

2014 Takvim Yılı 1. Geçici Vergi döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı belirlendi

Nisan 29, 2014 | kategoriler: 2014 Sirküler, Duyurular, Genel, Haberler, Sirküler | gönderen

  Gelir İdaresi Başkanlığı’ nca yayımlanan, 31 nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile; 2014 Takvim yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak olan Yeniden Değerleme oranı  %3,25 (yüzde üç virgül yirmi beş) olarak tespit edilmiştir. Saygılarımla…

devamı →

EK MALİ TABLOLAR HAKKINDA

Nisan 17, 2014 | kategoriler: 2014 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

3 Sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca, aktif toplamı veya net satışları belirlenen tutarları aşan mükellefler ek mali tabloları düzenlemek zorundadırlar. Buna göre; Aktif toplamı 12.106.500 TL. veya net satışları 26.902.900 TL.’ yi aşan mükellefler ek mali tabloları düzenlemek zorundadırlar. 9 Sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca; yukarıda bahsedilen tutarları aşan..

devamı →

2013 Takvim Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi e-beyanname Uygulaması Güncellendi

Nisan 4, 2014 | kategoriler: 2014 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet sayfasında (www.gib.gov.tr ) e beyanname uygulamasında Kurumlar Vergisi Beyannamesi 01.04.2014 tarihi itibariyle güncellenmiştir. Beyanname verecek olan Kurumlar Vergisi mükelleflerinin programı güncellemeleri gerekmektedir.   Güncellenen yeni e beyanname formatında bazı değişikler yapılmıştır. Hazırlıkların son günlere bırakılmaması programın önceden güncellenerek istenen bilgiler doğrultusunda hazırlıklar yapıldıktan sonra beyanname hazırlanılmaya başlanması faydalı olacaktır.   E..

devamı →

e-Fatura Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.

Nisan 4, 2014 | kategoriler: 2014 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet sayfasında (www.gib.gov.tr ) e fatura uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili olarak aşağıda yer alan açıklama yapılmış bulunmaktadır. e-Fatura Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Bilindiği üzere; 05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura (e-fatura) uygulaması vergi mevzuatımıza dahil edilmiş bulunmaktadır. Öncelikli olarak söz..

devamı →