2013 Sirküler

2013 Yılı birinci Geçici Vergi Dönemi Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları

Nisan 23, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Sayın Müşterilerimiz, Değerli Meslektaşlar,             217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre, Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’ de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan TC Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır.            Buna göre, 2013 / I. geçici vergi döneminin kapandığı tarih olan 31.03.2013 tarihi itibariyle..

devamı →

2013 YILI BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI

Nisan 23, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Sayın Müşterilerimiz, Değerli Meslektaşlar,              Gelir İdaresi Başkanlığı’ nca yayımlanan, 09.04.2013 tarih ve 27 nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile;             2013/I. Geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %1,98 (bir virgül doksan sekiz) olarak tespit edilmiştir.             Saygılarımla…

devamı →

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre 2012 Faaliyet Dönemine İlişkin Anonim Şirket ile Limited Şirket Genel Kurullarının 2013 Mart Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gerekmektedir

Mart 5, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Sayın Müşterilerimiz,  Değerli Meslektaşlar, Konu: Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre 2012 Faaliyet Dönemine İlişkin Anonim Şirket ile Limited Şirket Genel Kurullarının 2013 Mart Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gerekmektedir. 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 409 uncu maddesinde Anonim Şirketlerin, 617 nci maddesinde de Limited Şirketlerin olağan genel kurullarının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç..

devamı →

2013 Yılından İtibaren Tutulacak Olan Ticari Defterlere Yapılacak Kayıtlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Şubat 23, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

                                                                                                                                                    Sayın Müşterilerimiz, Değerli Meslektaşlar, Konu: 2013 Yılından İtibaren tutulacak olan Ticari Defterlere Yapılacak Kayıtlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ  19.12.2012 tarih, 28502 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanmıştır. Tebliğde fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin nasıl tutulacağını, defterlerin kayıt zamanını, onay yenileme ile açılış ve kapanış..

devamı →

2012/ 4. Geçici Vergi Dönemi Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları

Ocak 9, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler | gönderen

Sayın Müşterilerimiz, Değerli Meslektaşlar,  217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre, Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’ de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan TC Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır.  2012 yılı dördüncü geçici vergi döneminin kapandığı tarih olan 31.12.2012 tarihi itibariyle dikkate alınacak T.C. Merkez..

devamı →

İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Taleplerinde, KDV Tutarının İade Konusu Yapılamayacak Kısmı

Ocak 3, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular | gönderen

31 Aralık 2012 tarih, 28514 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan; 121 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğine göre;  İndirimli Orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2012 yılında geçerli olan 15.800 TL. tutarındaki sınır, 2013 yılı için..

devamı →

Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarifeler

Ocak 3, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular | gönderen

Gelir Vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife: 2013 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 10.700 TL.’ ye kadar                                                                                 %15 26.000 TL.’ nin; 10.700 TL.’ si için 1.605, fazlası                                     %20 60.000 TL.’ nin 26.000 TL.’ si 4.665TL (Ücret Gelirlerinde 94.000 TL.’ nin 26.000 TL.’ si için 4.665 ) fazlası      % 27 60.000..

devamı →

2013 Takvim Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar

Ocak 3, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular | gönderen

31 Aralık 2012 tarih, 28514 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan, 284 Seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre;              Mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2012 yılında uygulanan had ve tutarların Yeniden Değerleme Oranında(7,80) artırılması suretiyle belirlenen ve 2013 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki gibidir. Gayrimenkul Sermaye..

devamı →