2013 Sirküler

01.Ocak.2014 Tarihinden İtibaren Fatura ve Benzeri Belgelerde Bulunması Gereken Bilgiler

Aralık 24, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Vergi Usul Kanununun 230’uncu ve TTK’ nın 39’uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre; 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren (TTK, m.1534/5);              Bağımsız denetime tabi olmayan tacirlerin, 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren, işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde (fatura, perakende satış vesikaları, ÖKC fişleri, müstahsil makbuzu, gider pusulası, sevk irsaliyesi, vs); aşağıdaki bilgilerin bulunması..

devamı →

TASDİK OLACAK TİCARİ DEFTERLER İLE İLGİLİ HATIRLATMA

Aralık 24, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Şirketlerin tutacağı defterler, bunların açılış ve kapanış onayları, Yeni Türk Ticaret Kanunu 64. Maddesinde hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, konuyla ilgili 19.Aralık.2012 tarih, 28502 sayılı Resmi Gazetede Ticari Defterlere ilişkin tebliğ yayınlanmıştır. Konu Türk Ticaret Kanunu 64. Maddesinde; “(3) Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile dördüncü fıkrada sayılan ( Pay defteri,..

devamı →

2013 Takvim Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Değerleme Kurları Hk.

Ekim 30, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Sayın Müşterilerimiz, Değerli Meslektaşlar, Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; 217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeye göre,  Resmi Gazete’ de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan TC Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır. Buna göre, 2013 yılı üçüncü geçici vergi döneminin son günü olan 30.09.2013 tarihi itibariyle döviz..

devamı →

2013 Takvim Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi.

Ekim 30, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Sayın Müşterilerimiz,  Değerli Meslektaşlar,   Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasında yayımlanan, 21.10.2013 tarih ve 30 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile, 2013 Takvim yılı Üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,86 (yüzde iki virgül seksen altı) olarak tespit edilmiştir. Saygılarımla…

devamı →

e-fatura hatırlatma!!!

Eylül 2, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Sayın Müşterilerimiz, Değerli meslektaşlar… UNUTULMAMASI İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMA !.. 421 sıra nolu VUK genel tebliği uyarınca, e-Fatura kullanma mecburiyeti getirilen mükelleflerin 02.09.2013 (Bugün) Pazartesi tarihine kadar e-Fatura uygulamasına başvurmaları ve 2013 yılının sonuna kadar da fiilen e-Fatura sistemi uygulamasına geçmeleri gerekmektedir. e-Fatura uygulamasına son müracaat günü              : 02.09.2013 e-Fatura fiilen uygulamaya en son geçiş..

devamı →

Elektronik Fatura Uygulamasına “ELEKTRONİK BAŞVURU” Sistemi Açıldı

Ağustos 19, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Sayın Müşterilerimiz, Değerli Meslektaşlar, 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2011 Takvim  yılı ciroları belli bir miktarı aşan bazı mükelleflere elektronik fatura düzenleme ve alma zorunluluğu getirilmiş olup, kapsama giren mükelleflerin 01.Eylül.2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurması gerekmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinde (http://www.gib.gov.tr ) elektronik fatura uygulamasına ” ELEKTRONİK BAŞVURU..

devamı →

2013 Takvim Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Temmuz 19, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Sayın Müşterilerimiz, Değerli Meslektaşlar,          Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan, 16.07.2013 tarih ve 28 nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile; 2013 Takvim  yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,17 (yüzde iki virgül on yedi)  olarak tespit edilmiştir.  Saygılarımla…

devamı →

Sigorta Priminde Yeni Bölgesel Teşvikler

Temmuz 19, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Sayın Müşterilerimiz, Değerli Meslektaşlar,             14.07.2013 tarih ve 28707 sayılı Resmi Gazetede 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır. Karar ile; 5510 sayılı Sosyal Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave uygulanacak iller ve uygulama süreleri belirlenmiştir.             Bilindiği üzere primlerini süresinde yatıran ve..

devamı →

2013 Takvim yılının ikinci yarısında geçerli olacak bazı hadler ve tutarlar

Temmuz 8, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Sayın Müşterilerimiz,  Değerli Meslektaşlar,  Konu   : 2013 Takvim  yılının ikinci yarısında geçerli olacak bazı hadler ve tutarlar. 1.      Asgari Ücret:             Asgari ücret tutarları 01.07.2013 den geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. (Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2012/1 sayılı Kararı)   GÜNLÜK AYLIK   16 yaşını doldurmuş işçiler için 34,05 TL 1.021,50 TL 16 yaşını doldurmamış..

devamı →

2013 Takvim Yılı İkinci Geçici Vergi Dönem Sonu Değerleme Kurları Hk.

Temmuz 8, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Sayın Müşterilerimiz,  Değerli Meslektaşlar, Konu   : 2013 Takvim Yılı İkinci Geçici Vergi Dönem Sonu Değerleme Kurları Hk. 217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ne  göre; Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan TC Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır. Buna göre, 2013 yılı ikinci..

devamı →