Hadler, Tutarlar ve Oranlar

DAMGA VERGİSİ ORANLARI

Ekim 22, 2012 | kategoriler: Hadler, Tutarlar ve Oranlar | gönderen

(2012 yılı için 55 seri nolu Damga Vergisi Genel Tebliği) -Kira Sözleşmeleri, fesihnameler, ikinci el araçların satış ve devir sözleşmeleri Binde 1,65 -İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğine haiz kurumların her türlü kararları Binde 4,95 -Hizmet karşılığı ve ödünç alınan paralara ilişkin makbuzlar ve senetler ile icra dairelerince resmi..

devamı →

Geçici Vergi Oranları

Ekim 22, 2012 | kategoriler: Hadler, Tutarlar ve Oranlar | gönderen

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin                                   %20 Gelir Vergisi Mükellefleri İçin                                           %15

devamı →

VERGİ ORANLARI

Ekim 22, 2012 | kategoriler: Hadler, Tutarlar ve Oranlar | gönderen

Kurumlar Vergisi Oranı % 20     Gelir Vergisi Oranları   2012 Yılı Gelirleri İçin Geçerli Gelir Vergisi Tarifesi   10.000 TL.’ ye kadar % 15 25.000 TL.’ nin 10.000 TL.’ si için 1.500 TL Fazlası % 20 58.000 TL.’ nin 25.000 TL.’ si için 4.500 TL Fazlası % 27 (ücret gelirlerinde 80.000 TL.’ nin..

devamı →

Asgari Geçim İndirimi

Ekim 22, 2012 | kategoriler: Hadler, Tutarlar ve Oranlar | gönderen

2012 Yılı Asgari Geçim İndirimi Miktarı: Bekâr 66,49 TL     ÇOCUK SAYISI 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocuklar                                                                         0 1 2 3 4 ve fazlası Evli Eşi Çalışan 66,49 76,46 86,43 93,08 99,73 Evli Çalışmayan veya Herhangi Bir Geliri Olmayan Eş 79,79 89,76 99,73 106,38 113,03

devamı →

Çalışanlara Yemek Yardımıyla İlgili İstisna Tutarı

Ekim 22, 2012 | kategoriler: Hadler, Tutarlar ve Oranlar | gönderen

(GVK MD. 23/8)   YILI                             TUTAR (TL) 2009                                   10,00 2010                                   10,00 2011                                   10,70 2012                                   11,70

devamı →

ÜCRETLER

Ekim 22, 2012 | kategoriler: Hadler, Tutarlar ve Oranlar | gönderen

ASGARİ ÜCRET 16 Yaşını Doldurmuş İşçiler İçin 16 Yaşını Doldurmamış İşçiler İçin Uygulama Tarihi Günlük Aylık  Günlük Aylık  01.01.2012-30.06.2012      29,55 TL.     886,50 TL.    25,35 TL.    760,50 TL. 01.07.2012-31.12.2012     31,35 TL.           940,50 TL.    26,85 TL.    805,50 TL.

devamı →

Perakende Satış ve Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri Düzenleme Sınırı

Ekim 22, 2012 | kategoriler: Hadler, Tutarlar ve Oranlar | gönderen

(411 nolu VUK GT, VUK Md. 232) 01.01.2012’  den itibaren 770,00 TL.

devamı →

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

Ekim 22, 2012 | kategoriler: Hadler, Tutarlar ve Oranlar | gönderen

Yılı Oranı  % Dayanağı 2006 7,8 363 sayılı VUK Tebliği 2007 7,2 377 sayılı VUK Tebliği 2008 12 387 sayılı VUK Tebliği 2009 2,2 392 sayılı VUK Tebliği 2010 7,7 401 sayılı VUK Tebliği 2011 10,26 410 sayılı VUK Tebliği

devamı →

Amortisman ayırma sınırı

Ekim 21, 2012 | kategoriler: Hadler, Tutarlar ve Oranlar | gönderen

Amortisman Ayırma Sınırı AMORTİSMAN AYIRMA SINIRI Yıllar İstisna Tutarları 2012 770 TL 2011 700 TL 2010 680 TL 2009 670 TL 2008 600 YTL 2007 560 YTL 2006 520 YTL     2003 350.000.000 2002 250.000.000 2001 150.000.000 2000 76.000.000

devamı →