Yararlı Bilgiler

Kur farklarının giderleştirilmesi

Ekim 21, 2012 | kategoriler: Yararlı Bilgiler | gönderen

Mallar stoka girdikten sonraki kur farkları gidere veya maliyete atılması ihtiyaridir.

devamı →

Ödenmeyen SSK primleri

Ekim 21, 2012 | kategoriler: Yararlı Bilgiler | gönderen

SSK primi fiilen ödenirse gider yazılır. (Aralık ayı hariç) Ödenmemiş prim ödendiği yıl gider yazılır.

devamı →

Akreditif giderleri

Ekim 21, 2012 | kategoriler: Yararlı Bilgiler | gönderen

Akreditif giderleri malın maliyetine intikal ettirilir.

devamı →

Finansman giderleri

Ekim 21, 2012 | kategoriler: Yararlı Bilgiler | gönderen

Finansman giderlerinden Malın maliyetine pay verilmesi zorunlu değildir.

devamı →

Defter kullanımı hakkında

Ekim 21, 2012 | kategoriler: Yararlı Bilgiler | gönderen

 Defter kullanımı hakkında, öteden beri tartışılan konusu müteharrik yapraklı defterlerin tasdiksiz arka sayfalarına kayıt yapılması Bakanlıkça uygun görülmemektedir. Yargının bu konuda olumlu ve olumsuz yönde verilmiş kararları vardır. Bundan dolayı, gerekmedikçe  arka sayfaların kullanılmasından kaçınılmalı, sayfa sayılarının yıl içerisinde aralıklarla kontrol edilmesi, sayfaların yetmeyeceğinin anlaşılması durumunda bunların daha küçük font ve karakterler kullanılarak döktürülmesi yada..

devamı →