Pratik Bilgiler

Akreditif giderleri

Ekim 21, 2012 | kategoriler: Yararlı Bilgiler | gönderen

Akreditif giderleri malın maliyetine intikal ettirilir.

devamı →

Finansman giderleri

Ekim 21, 2012 | kategoriler: Yararlı Bilgiler | gönderen

Finansman giderlerinden Malın maliyetine pay verilmesi zorunlu değildir.

devamı →

Defter kullanımı hakkında

Ekim 21, 2012 | kategoriler: Yararlı Bilgiler | gönderen

 Defter kullanımı hakkında, öteden beri tartışılan konusu müteharrik yapraklı defterlerin tasdiksiz arka sayfalarına kayıt yapılması Bakanlıkça uygun görülmemektedir. Yargının bu konuda olumlu ve olumsuz yönde verilmiş kararları vardır. Bundan dolayı, gerekmedikçe  arka sayfaların kullanılmasından kaçınılmalı, sayfa sayılarının yıl içerisinde aralıklarla kontrol edilmesi, sayfaların yetmeyeceğinin anlaşılması durumunda bunların daha küçük font ve karakterler kullanılarak döktürülmesi yada..

devamı →

Amortisman ayırma sınırı

Ekim 21, 2012 | kategoriler: Hadler, Tutarlar ve Oranlar | gönderen

Amortisman Ayırma Sınırı AMORTİSMAN AYIRMA SINIRI Yıllar İstisna Tutarları 2012 770 TL 2011 700 TL 2010 680 TL 2009 670 TL 2008 600 YTL 2007 560 YTL 2006 520 YTL     2003 350.000.000 2002 250.000.000 2001 150.000.000 2000 76.000.000

devamı →