Mevzuat Haberleri

Ticari Defterlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tebliği yayınlandı.

Aralık 20, 2012 | kategoriler: 2012 Sirküler, Duyurular, Mevzuat Haberleri | gönderen

Sirküler                                                                                            Sivas, 20.12.2012   Sayın Müşterilerimiz,   Değerli Meslektaşlar,   Konu: Ticari Defterlere İlişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tebliği Yayımlandı.   19.12.2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de Ticari defterlere ilişkin tebliğ yayımlandı.   Tebliğ ile; Tacirler tarafından fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin nasıl tutulacağını, defterlerin kayıt zamanını, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının..

devamı →

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Kasım 29, 2012 | kategoriler: Duyurular, Mevzuat Haberleri | gönderen

28 Kasım 2012  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28481 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının Kanuna, ilgili mevzuata,..

devamı →

Yeniden Değerleme Oranı 2012 yılı için % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak yayınlanmıştır.

Kasım 14, 2012 | kategoriler: 2012 Sirküler, Duyurular, Mevzuat Haberleri | gönderen

Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 419) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu..

devamı →

Şirketlerde yapı değişikliği ve ayni sermaye konulmasında siciller arası işbirliğine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tebliği yayınlandı

Ekim 31, 2012 | kategoriler: Duyurular, Mevzuat Haberleri | gönderen

31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ŞİRKETLERDE YAPI DEĞİŞİKLİĞİ VE AYNİ SERMAYE KONULMASINDA SİCİLLER ARASI İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; birleşme, bölünme ve tür değiştirme gibi yapı değişiklikleri ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda, tapu ve gemi sicili..

devamı →

Bireysel emeklilik sistemi ve Şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin Vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin 85 sıra nolu Gelir Vergisi sirküleri yayınlandı.

Ekim 30, 2012 | kategoriler: 2012 Sirküler, Duyurular, Mevzuat Haberleri | gönderen

  Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi Tarih 23/10/2012 Sayı GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 Kapsam   T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve..

devamı →

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Ekim 19, 2012 | kategoriler: Mevzuat Haberleri | gönderen

Tarih 17/10/2012 Sayı KVK-25/2012-4 / Yatırım İndirimi – 18 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /25 Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi : 17/10/2012 Sayısı : KVK-25/2012-4 / Yatırım İndirimi – 18 İlgili Olduğu Maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu..

devamı →

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68)

Ekim 2, 2012 | kategoriler: Haberler, Mevzuat Haberleri | gönderen

25 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28422 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 68) 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 75 inci maddesi ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin “A) Mahkeme harçları”bölümünün “I- Başvurma harcı” maddesine eklenen..

devamı →