2012 Sirküler

Ticari Defterlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tebliği yayınlandı.

Aralık 20, 2012 | kategoriler: 2012 Sirküler, Duyurular, Mevzuat Haberleri | gönderen

Sirküler                                                                                            Sivas, 20.12.2012   Sayın Müşterilerimiz,   Değerli Meslektaşlar,   Konu: Ticari Defterlere İlişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tebliği Yayımlandı.   19.12.2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de Ticari defterlere ilişkin tebliğ yayımlandı.   Tebliğ ile; Tacirler tarafından fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin nasıl tutulacağını, defterlerin kayıt zamanını, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının..

devamı →

2013 yılına ait defter tasdiklerinde Ticaret Sicil Tasdiknamesi aranmayacaktır.

Aralık 12, 2012 | kategoriler: 2012 Sirküler, Duyurular | gönderen

Sirküler Sayın Müşterilerimiz,                                             Sivas,12.12.2012 Değerli Meslektaşlar, KONU:  TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ. İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Ticaret Sicil Tasdiknamesi konulu yazısına istinaden; 2013 yılına ait defter tasdiklerinde Ticaret Sicil Tasdiknamesi aranmayacaktır. Saygılarımla…  

devamı →

2013 yılı Defter Tasdikleri hakkında

Aralık 11, 2012 | kategoriler: 2012 Sirküler, Duyurular | gönderen

Sirküler,   Sayın müşterilerimiz,                                                                                             Sivas, 11.12.2012    Değerli Meslektaşlar, KONU: 2013 YILI DEFTER TASDİKLERİ HAKKINDA. Defter tasdikleri ile ilgili olarak, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 220 ve 226′ncı maddelerinde düzenleme yapılmıştır. V.U.K. 221′nci maddesinde; Öteden beri işe devam edenlerin defterlerini kullanacağı yıldan önce gelen son ayda tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Buna göre 2013 yılına ilişkin olarak kullanılacak defterlerin tasdik işlemlerinin..

devamı →

Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmelik yayımlandı.

Kasım 29, 2012 | kategoriler: 2012 Sirküler, Sirküler | gönderen

                  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ nca “Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmelik;             28.Kasım.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.             Saygılarımla…  

devamı →

Yeniden Değerleme Oranı 2012 yılı için % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak yayınlanmıştır.

Kasım 14, 2012 | kategoriler: 2012 Sirküler, Duyurular, Mevzuat Haberleri | gönderen

Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 419) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu..

devamı →

Bireysel emeklilik sistemi ve Şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin Vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin 85 sıra nolu Gelir Vergisi sirküleri yayınlandı.

Ekim 30, 2012 | kategoriler: 2012 Sirküler, Duyurular, Mevzuat Haberleri | gönderen

  Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi Tarih 23/10/2012 Sayı GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 Kapsam   T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve..

devamı →

Eylül/2012 Dönemi KDV Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin 65 Sıra Nolu KDV Sirküleri Yayınlandı

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2012 Sirküler, Duyurular | gönderen

Tarih 19/10/2012 Sayı KDV-65 / 2012 -5 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/65 Konusu : Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Tarihi : 19/10/2012 Sayısı : KDV-65 / 2012 -5 İlgili Olduğu Madde : Katma Değer Vergisi Kanununun 41 inci ve Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddeleri 1. Giriş..

devamı →

Yönetim Kurulunda Tüzel Kişi Temsilci

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2012 Sirküler | gönderen

Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulunda Tüzel kişi temsilcisi olarak bulunan üyelerin yerine yenilerinin seçilmesine ilişkin; GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İNTERNET SİTESİNDE, İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURUSU YAYINLANMIŞTIR. Yeni Türk Ticaret Kanunu 359′uncu maddesinin uygulanması ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ nce duyuru yayımlanmıştır. Söz konusu duyuru bu sirkülerimiz ekindedir…

devamı →

Yeni TTK’ ya Göre Görev Yenilenmesi

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2012 Sirküler | gönderen

Yeni Türk Ticaret Kanununun uygulama şekli hakkındaki 6103 sayılı kanunun 25 inci Maddesi gereği;                 01.07.2012 tarih itibariyle ve şu anda Anonim Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ile Limited Şirket Müdürleri süreleri bitinceye kadar görevlerine devam ederler.                 Ancak;                 Tüzel kişi temsilcileri olarak görev yapan yönetim kurulu üyeleri veya Limited Şirket müdürleri 2012/Eylül ayı sonuna..

devamı →

Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Tebliği ve Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Yönetmeliğine İlişkin Bilgi

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2012 Sirküler | gönderen

28.Ağustos.2012 tarih, 28395 sayılı Resmi Gazetede, 29.Ağustos.2012 tarih, 28396 sayılı Resmi Gazetede; -          Halka açık olmayan Anonim Şirketlerin genel kurullarında “Birikimli oy”  kullanımına ilişkin esaslar hakkında tebliğ, -          Anonim şirketlerin genel kurullarında uygulanacak elektronik genel kurul sistemi hakkında tebliğ, -          Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket genel kurulları dışında Elektronik ortamda yapılacak kurullar hakkında tebliğ, -          Ticaret..

devamı →