Asgari Geçim İndirimi

Ekim 22, 2012 | kategoriler: Hadler, Tutarlar ve Oranlar | gönderen

2012 Yılı Asgari Geçim İndirimi Miktarı: Bekâr 66,49 TL     ÇOCUK SAYISI 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocuklar                                                                         0 1 2 3 4 ve fazlası Evli Eşi Çalışan 66,49 76,46 86,43 93,08 99,73 Evli Çalışmayan veya Herhangi Bir Geliri Olmayan Eş 79,79 89,76 99,73 106,38 113,03

devamı →

Çalışanlara Yemek Yardımıyla İlgili İstisna Tutarı

Ekim 22, 2012 | kategoriler: Hadler, Tutarlar ve Oranlar | gönderen

(GVK MD. 23/8)   YILI                             TUTAR (TL) 2009                                   10,00 2010                                   10,00 2011                                   10,70 2012                                   11,70

devamı →

ÜCRETLER

Ekim 22, 2012 | kategoriler: Hadler, Tutarlar ve Oranlar | gönderen

ASGARİ ÜCRET 16 Yaşını Doldurmuş İşçiler İçin 16 Yaşını Doldurmamış İşçiler İçin Uygulama Tarihi Günlük Aylık  Günlük Aylık  01.01.2012-30.06.2012      29,55 TL.     886,50 TL.    25,35 TL.    760,50 TL. 01.07.2012-31.12.2012     31,35 TL.           940,50 TL.    26,85 TL.    805,50 TL.

devamı →

Perakende Satış ve Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri Düzenleme Sınırı

Ekim 22, 2012 | kategoriler: Hadler, Tutarlar ve Oranlar | gönderen

(411 nolu VUK GT, VUK Md. 232) 01.01.2012’  den itibaren 770,00 TL.

devamı →

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

Ekim 22, 2012 | kategoriler: Hadler, Tutarlar ve Oranlar | gönderen

Yılı Oranı  % Dayanağı 2006 7,8 363 sayılı VUK Tebliği 2007 7,2 377 sayılı VUK Tebliği 2008 12 387 sayılı VUK Tebliği 2009 2,2 392 sayılı VUK Tebliği 2010 7,7 401 sayılı VUK Tebliği 2011 10,26 410 sayılı VUK Tebliği

devamı →

Kur farklarının giderleştirilmesi

Ekim 21, 2012 | kategoriler: Yararlı Bilgiler | gönderen

Mallar stoka girdikten sonraki kur farkları gidere veya maliyete atılması ihtiyaridir.

devamı →

Ödenmeyen SSK primleri

Ekim 21, 2012 | kategoriler: Yararlı Bilgiler | gönderen

SSK primi fiilen ödenirse gider yazılır. (Aralık ayı hariç) Ödenmemiş prim ödendiği yıl gider yazılır.

devamı →

Akreditif giderleri

Ekim 21, 2012 | kategoriler: Yararlı Bilgiler | gönderen

Akreditif giderleri malın maliyetine intikal ettirilir.

devamı →

Finansman giderleri

Ekim 21, 2012 | kategoriler: Yararlı Bilgiler | gönderen

Finansman giderlerinden Malın maliyetine pay verilmesi zorunlu değildir.

devamı →

Defter kullanımı hakkında

Ekim 21, 2012 | kategoriler: Yararlı Bilgiler | gönderen

 Defter kullanımı hakkında, öteden beri tartışılan konusu müteharrik yapraklı defterlerin tasdiksiz arka sayfalarına kayıt yapılması Bakanlıkça uygun görülmemektedir. Yargının bu konuda olumlu ve olumsuz yönde verilmiş kararları vardır. Bundan dolayı, gerekmedikçe  arka sayfaların kullanılmasından kaçınılmalı, sayfa sayılarının yıl içerisinde aralıklarla kontrol edilmesi, sayfaların yetmeyeceğinin anlaşılması durumunda bunların daha küçük font ve karakterler kullanılarak döktürülmesi yada..

devamı →