KESİN MİZAN BİLDİRİMİ VERME ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2011 Sirküler | gönderen

19.01.2011 Tarih ve 27820 nolu Resmi Gazetede yayınlanan 403 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Bilanço esasına tabi mükelleflere, 2010 yılı ve takip eden dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu getirilmiştir.   - Bildirimi, Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda  vermek zorundadırlar. -..

devamı →

31.12.2010 Tarihi İtibariyle Uygulanacak Efektif ve Döviz Kurları

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2011 Sirküler | gönderen

31.12.2010 Tarihi itibariyle uygulanacak efektif ve döviz kurları: Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2010 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir. (20.01.2011 Tarih ve 27821 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.) Yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2010 yılı..

devamı →

2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İLK TAKSİTİ

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2011 Sirküler | gönderen

Yılın  Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2011 yılına ilişkin 1. taksitinin ödeme süresi  31.01.2011 Pazartesi günü sona erecektir. Saygılarımla,

devamı →

2010 YILINA AİT YENİDEN DEĞERLEME ORANININ % 7,7 OLDUĞUNU AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2010 Sirküler | gönderen

401 Sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 2010 yılı Yeniden Değerleme oranının % 7,7 olduğu yayınlanmıştır. Bu oran hem 2010 yılı için, hem de 2010 yılı son geçici vergi döneminde kullanılacaktır. Saygılarımla,

devamı →

30.EYLÜL.2010 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERDE DİKKATE ALINACAK DÖVİZ KURLARI

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2010 Sirküler | gönderen

Yabancı para ve yabancı para cinsinden alacak ve borçların 2010 yılı üçüncü geçici vergi döneminde (01.01.2010 – 30.09.2010) yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları aşağıdaki gibidir. 2010 Yılı 3. geçici vergi dönemindeki değerlemelerinde bu kurlar dikkate alınacaktır. .  DÖVİZİN CİNSİ      DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI 1,4512 1,4582 1,4502 1 EURO 1,9754 1,9849..

devamı →

30.06.2010 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEMELERDE KULLANILACAK DÖVİZ KURLARI

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2010 Sirküler | gönderen

2010 yılı 2. geçici vergi dönemindeki (01.01.2010 – 30.06.2010) Yabancı para ve yabancı para cinsinden alacak ve borçların değerlemelerinde dikkate alınacak  kurlar…  DÖVİZİN CİNSİ      DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI 1,5747 1,5823 1,5736 1 EURO 1,9217 1,9310 1,9204   Saygılarımla,

devamı →

YURT DIŞI SEYAHAT HARCIRAHLARININ VERGİDEN İSTİSNA GÜNDELİK TUTARLARI 01.OCAK.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2010 Sirküler | gönderen

 05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı Resmi Gazete’de  Yurt dışı Gündeliklerine Dair Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.  Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında 01.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olacak yurtdışına yapılacak seyahatlerde verilecek vergiden istisna harcırah gündelikleri tutarları açıklanmıştır.  Bu Bakanlar Kurulu Kararına göre oluşan  yurtdışına yapılacak seyahatlerde verilecek vergiden istisna harcırah gündelikleri tutarları, ücret aralıklarına göre aşağıdaki tablolarda..

devamı →

DAMGA VERGİSİ ORANLARI

Ekim 22, 2012 | kategoriler: Hadler, Tutarlar ve Oranlar | gönderen

(2012 yılı için 55 seri nolu Damga Vergisi Genel Tebliği) -Kira Sözleşmeleri, fesihnameler, ikinci el araçların satış ve devir sözleşmeleri Binde 1,65 -İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğine haiz kurumların her türlü kararları Binde 4,95 -Hizmet karşılığı ve ödünç alınan paralara ilişkin makbuzlar ve senetler ile icra dairelerince resmi..

devamı →

Geçici Vergi Oranları

Ekim 22, 2012 | kategoriler: Hadler, Tutarlar ve Oranlar | gönderen

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin                                   %20 Gelir Vergisi Mükellefleri İçin                                           %15

devamı →

VERGİ ORANLARI

Ekim 22, 2012 | kategoriler: Hadler, Tutarlar ve Oranlar | gönderen

Kurumlar Vergisi Oranı % 20     Gelir Vergisi Oranları   2012 Yılı Gelirleri İçin Geçerli Gelir Vergisi Tarifesi   10.000 TL.’ ye kadar % 15 25.000 TL.’ nin 10.000 TL.’ si için 1.500 TL Fazlası % 20 58.000 TL.’ nin 25.000 TL.’ si için 4.500 TL Fazlası % 27 (ücret gelirlerinde 80.000 TL.’ nin..

devamı →