Bireysel emeklilik sistemi ve Şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin Vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin 85 sıra nolu Gelir Vergisi sirküleri yayınlandı.

Ekim 30, 2012 | kategoriler: 2012 Sirküler, Duyurular, Mevzuat Haberleri | gönderen

  Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi Tarih 23/10/2012 Sayı GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 Kapsam   T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve..

devamı →

Eylül/2012 Dönemi KDV Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin 65 Sıra Nolu KDV Sirküleri Yayınlandı

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2012 Sirküler, Duyurular | gönderen

Tarih 19/10/2012 Sayı KDV-65 / 2012 -5 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/65 Konusu : Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Tarihi : 19/10/2012 Sayısı : KDV-65 / 2012 -5 İlgili Olduğu Madde : Katma Değer Vergisi Kanununun 41 inci ve Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddeleri 1. Giriş..

devamı →

Yönetim Kurulunda Tüzel Kişi Temsilci

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2012 Sirküler | gönderen

Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulunda Tüzel kişi temsilcisi olarak bulunan üyelerin yerine yenilerinin seçilmesine ilişkin; GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İNTERNET SİTESİNDE, İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURUSU YAYINLANMIŞTIR. Yeni Türk Ticaret Kanunu 359′uncu maddesinin uygulanması ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ nce duyuru yayımlanmıştır. Söz konusu duyuru bu sirkülerimiz ekindedir…

devamı →

Yeni TTK’ ya Göre Görev Yenilenmesi

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2012 Sirküler | gönderen

Yeni Türk Ticaret Kanununun uygulama şekli hakkındaki 6103 sayılı kanunun 25 inci Maddesi gereği;                 01.07.2012 tarih itibariyle ve şu anda Anonim Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ile Limited Şirket Müdürleri süreleri bitinceye kadar görevlerine devam ederler.                 Ancak;                 Tüzel kişi temsilcileri olarak görev yapan yönetim kurulu üyeleri veya Limited Şirket müdürleri 2012/Eylül ayı sonuna..

devamı →

Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Tebliği ve Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Yönetmeliğine İlişkin Bilgi

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2012 Sirküler | gönderen

28.Ağustos.2012 tarih, 28395 sayılı Resmi Gazetede, 29.Ağustos.2012 tarih, 28396 sayılı Resmi Gazetede; -          Halka açık olmayan Anonim Şirketlerin genel kurullarında “Birikimli oy”  kullanımına ilişkin esaslar hakkında tebliğ, -          Anonim şirketlerin genel kurullarında uygulanacak elektronik genel kurul sistemi hakkında tebliğ, -          Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket genel kurulları dışında Elektronik ortamda yapılacak kurullar hakkında tebliğ, -          Ticaret..

devamı →

2011 Yılı Hesap Dönemine Ait Defterlerin Kapanış Tasdiği 31.01.2012 Tarihine Kadar Yapılması Gerekmektedir

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2011 Sirküler | gönderen

        31.Aralık.2011 tarihi itibariyle sona erecek hesap döneminde tutulan (2011 hesap dönemine ait) defterlerin kapanış tasdiklerinin (halen yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre) 31.01.2012 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.        Özellikle ihtilaf halinde, mahkemelerde delil teşkil edebilmesi için, ticari defterlerin kapanış tasdikleri önem arz etmektedir. Saygılarımla…

devamı →

2011/II. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2011 Sirküler | gönderen

Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 ve Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69 ile ilgili olarak, 2011 Yılı İkinci Geçici vergi döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı % 5,65 olarak yayınlanmıştır. Saygılarımla…

devamı →

6111 SAYILI KANUNDA YER ALAN BAZI BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2011 Sirküler | gönderen

            6111 Sayılı Kanunun (Bazı Alacakların yeniden yapılandırılması hakkındaki Kanun) İkinci, üçüncü ve dördüncü kısımlarında yer alan başvuru süreleri ile  (Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemeler hariç) ilk taksit ödeme süreleri, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı ile 6111 sayılı kanunun; 2. Maddesinde düzenlenen kesinleşmiş vergi alacakları, 3. Maddesinde düzenlenen..

devamı →

2011/1. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2011 Sirküler | gönderen

2011 / I. geçici vergi döneminde uygulanacak olan yeniden değerleme oranı % 2,34 olarak yayınlanmıştır. Saygılarımla…

devamı →

VERGİ LEVHASI ASMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Ekim 22, 2012 | kategoriler: 2011 Sirküler | gönderen

6111 Sayılı  Kanunun Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin hükümlerin düzenlendiği Birinci bölümün  82’nci maddesine göre Vergi Usul Kanununun 5’nci maddesindeki;                             ‘levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görülecek şekilde asmak zorundadırlar.’ İfadesi,                 ‘Levhayı almak zorundadırlar’ Şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikle, Vergi Levhası alma zorunluluğu devam etmektedir, yalnız artık Vergi..

devamı →