İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Taleplerinde, KDV Tutarının İade Konusu Yapılamayacak Kısmı

Ocak 3, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular | gönderen

31 Aralık 2012 tarih, 28514 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan; 121 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğine göre;  İndirimli Orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2012 yılında geçerli olan 15.800 TL. tutarındaki sınır, 2013 yılı için..

devamı →

Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarifeler

Ocak 3, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular | gönderen

Gelir Vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife: 2013 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 10.700 TL.’ ye kadar                                                                                 %15 26.000 TL.’ nin; 10.700 TL.’ si için 1.605, fazlası                                     %20 60.000 TL.’ nin 26.000 TL.’ si 4.665TL (Ücret Gelirlerinde 94.000 TL.’ nin 26.000 TL.’ si için 4.665 ) fazlası      % 27 60.000..

devamı →

2013 Takvim Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar

Ocak 3, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular | gönderen

31 Aralık 2012 tarih, 28514 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan, 284 Seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre;              Mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2012 yılında uygulanan had ve tutarların Yeniden Değerleme Oranında(7,80) artırılması suretiyle belirlenen ve 2013 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki gibidir. Gayrimenkul Sermaye..

devamı →

Ticari Defterlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tebliği yayınlandı.

Aralık 20, 2012 | kategoriler: 2012 Sirküler, Duyurular, Mevzuat Haberleri | gönderen

Sirküler                                                                                            Sivas, 20.12.2012   Sayın Müşterilerimiz,   Değerli Meslektaşlar,   Konu: Ticari Defterlere İlişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tebliği Yayımlandı.   19.12.2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de Ticari defterlere ilişkin tebliğ yayımlandı.   Tebliğ ile; Tacirler tarafından fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin nasıl tutulacağını, defterlerin kayıt zamanını, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının..

devamı →

2013 yılına ait defter tasdiklerinde Ticaret Sicil Tasdiknamesi aranmayacaktır.

Aralık 12, 2012 | kategoriler: 2012 Sirküler, Duyurular | gönderen

Sirküler Sayın Müşterilerimiz,                                             Sivas,12.12.2012 Değerli Meslektaşlar, KONU:  TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ. İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Ticaret Sicil Tasdiknamesi konulu yazısına istinaden; 2013 yılına ait defter tasdiklerinde Ticaret Sicil Tasdiknamesi aranmayacaktır. Saygılarımla…  

devamı →

2013 yılı Defter Tasdikleri hakkında

Aralık 11, 2012 | kategoriler: 2012 Sirküler, Duyurular | gönderen

Sirküler,   Sayın müşterilerimiz,                                                                                             Sivas, 11.12.2012    Değerli Meslektaşlar, KONU: 2013 YILI DEFTER TASDİKLERİ HAKKINDA. Defter tasdikleri ile ilgili olarak, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 220 ve 226′ncı maddelerinde düzenleme yapılmıştır. V.U.K. 221′nci maddesinde; Öteden beri işe devam edenlerin defterlerini kullanacağı yıldan önce gelen son ayda tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Buna göre 2013 yılına ilişkin olarak kullanılacak defterlerin tasdik işlemlerinin..

devamı →

Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmelik yayımlandı.

Kasım 29, 2012 | kategoriler: 2012 Sirküler, Sirküler | gönderen

                  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ nca “Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmelik;             28.Kasım.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.             Saygılarımla…  

devamı →

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Kasım 29, 2012 | kategoriler: Duyurular, Mevzuat Haberleri | gönderen

28 Kasım 2012  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28481 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının Kanuna, ilgili mevzuata,..

devamı →

Yeniden Değerleme Oranı 2012 yılı için % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak yayınlanmıştır.

Kasım 14, 2012 | kategoriler: 2012 Sirküler, Duyurular, Mevzuat Haberleri | gönderen

Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 419) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu..

devamı →

Şirketlerde yapı değişikliği ve ayni sermaye konulmasında siciller arası işbirliğine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tebliği yayınlandı

Ekim 31, 2012 | kategoriler: Duyurular, Mevzuat Haberleri | gönderen

31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ŞİRKETLERDE YAPI DEĞİŞİKLİĞİ VE AYNİ SERMAYE KONULMASINDA SİCİLLER ARASI İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; birleşme, bölünme ve tür değiştirme gibi yapı değişiklikleri ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda, tapu ve gemi sicili..

devamı →