Elektronik Fatura Uygulamasına “ELEKTRONİK BAŞVURU” Sistemi Açıldı

Ağustos 19, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Sayın Müşterilerimiz, Değerli Meslektaşlar, 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2011 Takvim  yılı ciroları belli bir miktarı aşan bazı mükelleflere elektronik fatura düzenleme ve alma zorunluluğu getirilmiş olup, kapsama giren mükelleflerin 01.Eylül.2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurması gerekmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinde (http://www.gib.gov.tr ) elektronik fatura uygulamasına ” ELEKTRONİK BAŞVURU..

devamı →

2013 Takvim Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Temmuz 19, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Sayın Müşterilerimiz, Değerli Meslektaşlar,          Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan, 16.07.2013 tarih ve 28 nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile; 2013 Takvim  yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,17 (yüzde iki virgül on yedi)  olarak tespit edilmiştir.  Saygılarımla…

devamı →

Sigorta Priminde Yeni Bölgesel Teşvikler

Temmuz 19, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Sayın Müşterilerimiz, Değerli Meslektaşlar,             14.07.2013 tarih ve 28707 sayılı Resmi Gazetede 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır. Karar ile; 5510 sayılı Sosyal Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave uygulanacak iller ve uygulama süreleri belirlenmiştir.             Bilindiği üzere primlerini süresinde yatıran ve..

devamı →

2013 Takvim yılının ikinci yarısında geçerli olacak bazı hadler ve tutarlar

Temmuz 8, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Sayın Müşterilerimiz,  Değerli Meslektaşlar,  Konu   : 2013 Takvim  yılının ikinci yarısında geçerli olacak bazı hadler ve tutarlar. 1.      Asgari Ücret:             Asgari ücret tutarları 01.07.2013 den geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. (Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2012/1 sayılı Kararı)   GÜNLÜK AYLIK   16 yaşını doldurmuş işçiler için 34,05 TL 1.021,50 TL 16 yaşını doldurmamış..

devamı →

2013 Takvim Yılı İkinci Geçici Vergi Dönem Sonu Değerleme Kurları Hk.

Temmuz 8, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Sayın Müşterilerimiz,  Değerli Meslektaşlar, Konu   : 2013 Takvim Yılı İkinci Geçici Vergi Dönem Sonu Değerleme Kurları Hk. 217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ne  göre; Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan TC Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır. Buna göre, 2013 yılı ikinci..

devamı →

2013 Yılı birinci Geçici Vergi Dönemi Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları

Nisan 23, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Sayın Müşterilerimiz, Değerli Meslektaşlar,             217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre, Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’ de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan TC Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır.            Buna göre, 2013 / I. geçici vergi döneminin kapandığı tarih olan 31.03.2013 tarihi itibariyle..

devamı →

2013 YILI BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI

Nisan 23, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Sayın Müşterilerimiz, Değerli Meslektaşlar,              Gelir İdaresi Başkanlığı’ nca yayımlanan, 09.04.2013 tarih ve 27 nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile;             2013/I. Geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %1,98 (bir virgül doksan sekiz) olarak tespit edilmiştir.             Saygılarımla…

devamı →

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre 2012 Faaliyet Dönemine İlişkin Anonim Şirket ile Limited Şirket Genel Kurullarının 2013 Mart Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gerekmektedir

Mart 5, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Sayın Müşterilerimiz,  Değerli Meslektaşlar, Konu: Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre 2012 Faaliyet Dönemine İlişkin Anonim Şirket ile Limited Şirket Genel Kurullarının 2013 Mart Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gerekmektedir. 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 409 uncu maddesinde Anonim Şirketlerin, 617 nci maddesinde de Limited Şirketlerin olağan genel kurullarının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç..

devamı →

2013 Yılından İtibaren Tutulacak Olan Ticari Defterlere Yapılacak Kayıtlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Şubat 23, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

                                                                                                                                                    Sayın Müşterilerimiz, Değerli Meslektaşlar, Konu: 2013 Yılından İtibaren tutulacak olan Ticari Defterlere Yapılacak Kayıtlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ  19.12.2012 tarih, 28502 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanmıştır. Tebliğde fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin nasıl tutulacağını, defterlerin kayıt zamanını, onay yenileme ile açılış ve kapanış..

devamı →

2012/ 4. Geçici Vergi Dönemi Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları

Ocak 9, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler | gönderen

Sayın Müşterilerimiz, Değerli Meslektaşlar,  217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre, Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’ de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan TC Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır.  2012 yılı dördüncü geçici vergi döneminin kapandığı tarih olan 31.12.2012 tarihi itibariyle dikkate alınacak T.C. Merkez..

devamı →