2014 Takvim Yılı 1. Geçici Vergi döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı belirlendi

Nisan 29, 2014 | kategoriler: 2014 Sirküler, Duyurular, Genel, Haberler, Sirküler | gönderen

  Gelir İdaresi Başkanlığı’ nca yayımlanan, 31 nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile; 2014 Takvim yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak olan Yeniden Değerleme oranı  %3,25 (yüzde üç virgül yirmi beş) olarak tespit edilmiştir. Saygılarımla…

devamı →

EK MALİ TABLOLAR HAKKINDA

Nisan 17, 2014 | kategoriler: 2014 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

3 Sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca, aktif toplamı veya net satışları belirlenen tutarları aşan mükellefler ek mali tabloları düzenlemek zorundadırlar. Buna göre; Aktif toplamı 12.106.500 TL. veya net satışları 26.902.900 TL.’ yi aşan mükellefler ek mali tabloları düzenlemek zorundadırlar. 9 Sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca; yukarıda bahsedilen tutarları aşan..

devamı →

2013 Takvim Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi e-beyanname Uygulaması Güncellendi

Nisan 4, 2014 | kategoriler: 2014 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet sayfasında (www.gib.gov.tr ) e beyanname uygulamasında Kurumlar Vergisi Beyannamesi 01.04.2014 tarihi itibariyle güncellenmiştir. Beyanname verecek olan Kurumlar Vergisi mükelleflerinin programı güncellemeleri gerekmektedir.   Güncellenen yeni e beyanname formatında bazı değişikler yapılmıştır. Hazırlıkların son günlere bırakılmaması programın önceden güncellenerek istenen bilgiler doğrultusunda hazırlıklar yapıldıktan sonra beyanname hazırlanılmaya başlanması faydalı olacaktır.   E..

devamı →

e-Fatura Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.

Nisan 4, 2014 | kategoriler: 2014 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet sayfasında (www.gib.gov.tr ) e fatura uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili olarak aşağıda yer alan açıklama yapılmış bulunmaktadır. e-Fatura Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Bilindiği üzere; 05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura (e-fatura) uygulaması vergi mevzuatımıza dahil edilmiş bulunmaktadır. Öncelikli olarak söz..

devamı →

2013 Takvim Yılı 4. Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Esas alınacak Döviz Kurları

Ocak 15, 2014 | kategoriler: 2014 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

ı. 217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre, Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’ de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan TC Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır. Bu açıklamalara göre, 2013 Takvim yılı dördüncü geçici vergi döneminin kapandığı tarih olan 31.12.2013 tarihi itibariyle dikkate alınacak T.C. Merkez Bankası..

devamı →

01.Ocak.2014 Tarihinden İtibaren Fatura ve Benzeri Belgelerde Bulunması Gereken Bilgiler

Aralık 24, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Vergi Usul Kanununun 230’uncu ve TTK’ nın 39’uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre; 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren (TTK, m.1534/5);              Bağımsız denetime tabi olmayan tacirlerin, 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren, işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde (fatura, perakende satış vesikaları, ÖKC fişleri, müstahsil makbuzu, gider pusulası, sevk irsaliyesi, vs); aşağıdaki bilgilerin bulunması..

devamı →

TASDİK OLACAK TİCARİ DEFTERLER İLE İLGİLİ HATIRLATMA

Aralık 24, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Şirketlerin tutacağı defterler, bunların açılış ve kapanış onayları, Yeni Türk Ticaret Kanunu 64. Maddesinde hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, konuyla ilgili 19.Aralık.2012 tarih, 28502 sayılı Resmi Gazetede Ticari Defterlere ilişkin tebliğ yayınlanmıştır. Konu Türk Ticaret Kanunu 64. Maddesinde; “(3) Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile dördüncü fıkrada sayılan ( Pay defteri,..

devamı →

2013 Takvim Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Değerleme Kurları Hk.

Ekim 30, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Sayın Müşterilerimiz, Değerli Meslektaşlar, Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; 217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeye göre,  Resmi Gazete’ de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan TC Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır. Buna göre, 2013 yılı üçüncü geçici vergi döneminin son günü olan 30.09.2013 tarihi itibariyle döviz..

devamı →

2013 Takvim Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi.

Ekim 30, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Sayın Müşterilerimiz,  Değerli Meslektaşlar,   Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasında yayımlanan, 21.10.2013 tarih ve 30 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile, 2013 Takvim yılı Üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,86 (yüzde iki virgül seksen altı) olarak tespit edilmiştir. Saygılarımla…

devamı →

e-fatura hatırlatma!!!

Eylül 2, 2013 | kategoriler: 2013 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen

Sayın Müşterilerimiz, Değerli meslektaşlar… UNUTULMAMASI İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMA !.. 421 sıra nolu VUK genel tebliği uyarınca, e-Fatura kullanma mecburiyeti getirilen mükelleflerin 02.09.2013 (Bugün) Pazartesi tarihine kadar e-Fatura uygulamasına başvurmaları ve 2013 yılının sonuna kadar da fiilen e-Fatura sistemi uygulamasına geçmeleri gerekmektedir. e-Fatura uygulamasına son müracaat günü              : 02.09.2013 e-Fatura fiilen uygulamaya en son geçiş..

devamı →