Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Ekim 19, 2012 | kategoriler: Mevzuat Haberleri | gönderen

Tarih 17/10/2012 Sayı KVK-25/2012-4 / Yatırım İndirimi – 18 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /25 Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi : 17/10/2012 Sayısı : KVK-25/2012-4 / Yatırım İndirimi – 18 İlgili Olduğu Maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu..

devamı →

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68)

Ekim 2, 2012 | kategoriler: Haberler, Mevzuat Haberleri | gönderen

25 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28422 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 68) 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 75 inci maddesi ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin “A) Mahkeme harçları”bölümünün “I- Başvurma harcı” maddesine eklenen..

devamı →